• Cursus VIHB (afvalstoffen) 18 en 18 november

  • Vakdiploma VIHB (afvalstoffen) Inleiding: Vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars van afvalstoffen (VIHB’ers) zijn verplicht zich te laten registreren op de Landelijke Lijst Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars. (VIHB-nummer). Voor vermelding op deze lijst VIHB moet men voldoen aan drie criteria: betrouwbaarheid, kredietwaardigheid en vakbekwaamheid. Om aan het criterium vakbekwaamheid te voldoen, moet men in het bezit zijn van het vakdiploma VIHB. Deze cursus leidt op voor dit erkende diploma. Doelgroep: Vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars van afvalstoffen. Vanwege de opzet en inhoud is de cursus ook geschikt voor personen die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met afvalstoffen of die de basiskennis over afvalstoffenwetgeving willen bijwerken. Opzet van de cursus: Iedere cursist ontvangt een cursusboek, waarin alle aspecten van de cursus zijn opgenomen. Deskundige docenten behandelen de verplichte leerstof. Daarbij wisselen zij theorie af met concrete voorbeelden, korte opdrachten en discussie. Het programma biedt voldoende ruimte voor uw specifieke vragen of probleemsituaties. De cursus is mede hierdoor zeer praktijkgericht. Duur van de cursus: De cursus wordt verzorgd in twee dagen (van ieder 8 lesuren) op onze locatie te Nieuwegein. Examens: Deze cursus leidt u op voor het verplichte examen dat u kunt afleggen bij de divisie CCV van het CBR. Dit is een door het ministerie van VROM aangewezen examenbureau. Het examen wordt centraal afgenomen via computerexaminering. De cursus bestaat uit een achttal hoofdstukken met als algemeen leerdoel het overbrengen van basiskennis over afvalstoffenregelgeving. Wij sluiten daarbij aan bij de eindtermen die door het CCV zijn vastgesteld voor het examen vakdiploma afvalstoffen. Er zijn géén vrijstellingsmogelijkheden op grond van eerder behaalde diploma's in de afvalstoffenbranche. Cursusprijs: Individuele aanmelding op basis van open inschrijving: € 525,- (excl. BTW) In deze prijs zijn inbegrepen de verzorging van de cursus, lesmateriaal en de lunch) Het examengeld is echter niet inbegrepen bij de cursus. Het examenbureau rekent voor deelname aan het examen €115.92 (prijs 2010). Kandidaten dienen zelf bij het CCV het examengeld te verrekenen bij de aanvraag voor het examen!
  • Reply to: info@dechauffeursacademie.nl

Gerelateerde advertenties

Goedemorgen, dames en heren. Een krediet nodig Harry Finance is een financile instelling...

1

EUR

Jaarlijks wellicht 10% van je omzet verhogen Laat je coachen door wekelijks 7 eerlijke...

;

We are looking for candidates who have 2 to3 years of experience in a Finance department...

;

POPULAIRSTE

Deze privcursus is inclusief model Als je het fijner vindt mag je ook zelf een model...

;

Saxofoonles, jazz en improvisatie, 35 euro per heel uur, in Bergen NH. Relaxte lessen,...

35

EUR

-IMPROVISATIELESSEN ( voor gevorderden) : Leren improviseren in de genres Jazz, Blues...

;

Comments